תקרות גבס

מדריך בניית תקרות גבס עיצוב תקרות ומאפיינים אקוסטיים

תקרות גבס

במשך מאות בשנים סיפקו תכונות הגמישות ונוחיות העיצוב של הגבס השראה לעבודות דקורטיביות יפות. כיום יצור החומר מתועש, אך הגמישות ונוחיות העיצוב של הגבס עדיין מנוצלות, כשאחד האמצעים הוא חירור פרפורציה במגוון דוגמאות שגם מוסיף להיבט האסתטי וגם יוצר תכונות אקוסטיות טובות.

את תכונות האקוסטיקה משיגים בחלקן על ידי ויברציות בחומר הסיפון ובחלקן על ידי יצירת ויברציות תהודה באמצעות מרווחי אוויר בפרפורציה. התוצאה היא הפחתת הכוח האקוסטי: בליעת קול.הפלטות החלקות מנצלות את הוויברציות בחומר הסיפון לשם השגת בליעה טובה בתדירות הבס הנמוך.

לכן אפשר להשתמש בפלטות חלקות בחדרים קטנים שבהם מתבצעת בליעת הקולות בעלי התדירות הגבוהה על ידי הרהיטים, השטיחים הווילונות והמדפים. אפשר גם להשתמש בפלטות חלקות בשילוב עם פלטות מחוררות, לדוגמה, באולמות המשמשים להרצאות שבהם מבטיחות תכונות ההחזר הטובות של הלוח פיזור טוב של קול הדיבור. פלטות מחוררות בחירור עגול (G1) ומרובע (Q1) מספקות בליעת קול טובה בטווח התדירות הבינונית, שאליה משתייכים העיצורים המכילים את הסימנים החשובים ביותר בהבנתינו ובתפיסתינו את השפה המדוברת. חירור עגול ומרובע יוצרים החזר טוב של הקול ומכאן פיזור טוב של קול הדיבור.


ממולץ להשתמש בסוג זה של חירורים בחדרים בגודל בינוני שבהם חומרים רפלקטיביים, או בחדרים גדולים יותר עם פריסה טובה של הרהיטים השטיחים וכו".

הוויסות הסופי נעשה בדרך כלל ע"י בחירת כושר הבליעה של התקרה או הקיר. חשוב לבחור במוצר בולע קול בהתבסס על פרופיל הבליעה שלו. אפשר להשוות את האיכות והאיזון של תנאי האקוסטיקה לכיוון של כלי נגינה: סיפוני תקרה אקוסטיים "מכוונים" את החדר ונותנים לו את הצליל "הנכון".

יתרונם של פני השטח של מוצרי הגבס האקוסטיים הוא בתחזוקה שוטפת ללא התדרדרות בתכונות האקוסטיות.תקרות גבס
המדידה של בליעת הקולות מתבצעת בחדר הידהוד בהתאם לתקנות ISO 354.

ערכי הסיווג והטרנסקריפציה של הבליעה בפועל ניתנים בהתאם לתקנות ISO 11654.

מקדמי הבליעה המופיעים להלן הם אלה הנפוצים ביותר. 

כשבאים לעשות הערכה גסה אפשר להשתמש בהם מבלי להביא בחשבון את המוצר שנבחר.אם נדרש כיוון עדין למשימות אקוסטיקה מיוחדות, אפשר לקבל מידע על בליעת קולות מיוחדת של המוצרים.

משתמשים בחירור מיקרו בלוחות הגבס כאשר מבקשים לקבל הן בליעת קול טובה בטווח התדירות והן הפחתה של התדירויות הגבוהות. אפשר להשתמש בלוחות בעלי חירור מיקרו במקומות שבהם תנאי האקוסטיקה חשובים יותר כמו בחדרים גדולים בעלי תקרה גבוהה, בתי ספר ומוסדות. בשלבים הראשונים של תכנון החדר אפשר לחשב את תכונות האקוסטיקה שלו ע"י אומדנה. כל החומרים המשמשים בבניה הם חומרים בולעים ברמה כזו או אחרת. הדבר החשוב הוא לשקול את סה"כ כל החומרים לעומת טווח התדירויות המלא באופן ליניארי.

בתיקרות הגבס המחורר בליעת הקול מתבצעת על ידי חדירת אנרגיית הקול באמצעות חלקיקי האויר הנעים, דרך החורים שבגבס ופוגעים בממברנה האקוסטית.

בליעת הקול נוצרת על ידי מספר רב של החזרות של גלי הקול הפוגעים במשטחי החלל ותוך כדי כך עוברים דרך הממברנה האקוסטית הגורמת לדעיכתם.
במרבית המקרים עונות תקרות הגבס האקוסטיות על הדרישות האקוסטיות לגבי זמן ההדהוד המומלץ בחלל. במקרים ספציפיים כאשר נדרשת בליעת קול גבוהה יותר, ניתן להוסיף מזרוני צמר זכוכית בעובי "2 ובדחיסות 24 ק"ג למ"ק, או לחילופין בצמר סלעים בעובי "1 ובדחיסות 70 ק"ג למ"ק.

 

ערכי זמן הדהוד המומלצים בחללים תיפקודיים שונים:
(זמן ההדהוד המומלץ נקבע לפי ייעוד השימוש ונפח החלל הנידון).

סוג החלל

זמן בידוד (בשניות)

0גן ילדים 0.60
0כיתת לימוד 0.6-0.90
0חדר מוזיקה 0.4-0.90
0אולמות 1.60
0משרדים וחדרי ישיבות 0.5-0.80
0מסדרונות 1.00
0אודיטוריום 0.9-1.60
0אולם ספורט 1.60

ניתן ליצור באמצעות שימוש בלוחות ו/או אריחים מגבס חלק/מחורר, תקרות משופעות או תקרות מקומרות או לא מישוריות. כמו כן ניתן להשתמש בלוחות הגבס המחורר לציפוי אקוסטי של קירות כאשר הדבר נדרש מסיבות אקוסטיות או עיצוביות.

המשך למדריך