שיפוץ בניינים

שיפוץ בניינם משותפים, משימה שיש להיערך לה בקפדנות וברצינות, להלן מדריך..

שיפוץ בניינים

דיירים בבית משותף [ולעניין זה ייאמר כי בית משותף הוא גם בית דו משפחתי או רב משפחתי, או המורכב מדירות וחנויות, אף אם לא נרשם בטאבו כבית משותף], נדרשים מדי פעם לשאת בהוצאות אחזקת הבית המשותף, כגון – תיקוני חוזק וגימור כאשר העמודים מתרופפים והטיח החיצוני מתקלף, אחזקת מתקנים, עבודות איטום עבודות ריצוף , אינסטלציה, עבודות גבס ועוד...
וועד הבית הוא המופקד על גביית הכספים מהדיירים, ועל הזמנת בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם למטרה זו.

אלא שלא כל מה שנראה לוועד הדיירים חיוני, נראה גם למי מהדיירים, ועל רקע הבדלי דעות בתחום זה יש ועולות לדיון בבית המשפט מחלוקות שונות. זה אשר אירע בע"א 2329/03 פלקון חנה ואחרים נגד נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 10 בהרצליה.
 התיק שבערעור התברר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ופסק הדין ניתן על ידי כב" השופטת שרה דותן ביום י" בניסן תשס"ד [1 באפריל 2004].

המערערים התנגדו לביצוע עבודות שיפוץ ביניין ביניין שונות בבית עליהן החליט וועד הבית, ולאחר שהתנגדותם נדחתה על ידי הוועד, הם אף סרבו להשתתף בעלויות השיפוצים. 
קנה המידה האם חייב דייר בבית משותף להשתתף בהוצאת השיפוץ ביניין מצוי בחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969, סעיף 58 א" הקובע לאמור:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכול בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

בפסק הדין האמור צוטט חוק זה, ולא במקרה, והמערערים חויבו בדין [ערעורם נדחה].

סעיף זה בחוק מהווה מורה דרך להתנהלותו של וועד הבית ולהחלטותיו. 
שיפוץ בניין
ככל שמדובר באחזקת הבית באותה רמה כפי שהיה בעת גמר בנייתו, ומניעת הידרדרות מצבו הפיזי של המבנה, בין אם כתוצאה של בלאי [עבודות איטום, ריצוף, אינסטלציה, טיח, צביעת הבית, תיקוני סדקים ועוד] ובין אם בגלל שיבוש מערכות [ביוב, מים, חשמל, תקשורת, מעלית ועוד], הרי הוועד מוסמך לכפות על כל אחד מבעלי הדירות להשתתף בהוצאה. 
כך גם בקשר להוצאות קבועות של ניקיון וגינון.
 
לעומת זאת, אם מדובר בהשבחת הנכס, כגון – הגדלת החצר, הוספת חדר כושר, התקנת מעליות בבניין שאין בו מעליות – הרי הוועד לא יוכל לאלץ מי מהדיירים להשתתף בהוצאה הכספית הכרוכה בכך, ומצד שני, בהיות כל אלו בחזקת רכוש משותף, גם לא יוכל למנוע מהדיירים שלא השתתפו בעלויות הכספיות מלהשתמש בשיפורים וזאת תמורת תשלומי הוצאות שוטפות (וכאמור ללא חיוב בתשלומי העלויות לבניית אותם שיפורים).
דר" אינג" אברהם בן עזרא
בוגר הטכניון בחיפה - הפקולטה להנדסה בנאית 1967
תואר שני AM במדיניות ציבורית - אוניברסיטת ת"א
תואר שלישי DHP בהנדסה אזרחית - אוניברסיטת VWP ארה"ב
חבר בדרגת WOLLEF באגודת המהנדסים ECSA ארה"ב