בנייה בגבס

מדריך בנייה בגבס התקנת קירות גבס, מחיצות, עבודות גבס כלליות

בנייה בגבס | קירות גבס | מחיצות גבס | עבודות גבס

 

 התקנת מחיצות גבס

 

 תשתית

התחום הנפוץ ביותר בפרוייקט עבודות גבס הינו בניית מחיצות גבס, קירות, וחלוקה מחדש של חללים שונים בבית.
מחיצת גבס ניתן להתקין על כל תשתית קשיחה, יציבה ומפולסת: רצפת בטון, אריחי ריצוף, שטיח מודבק אל תשתית קשיחה או רצפת עץ.
ככלל, בכל מקום שבו מחיצת הגבס מתחברת אל רכיבים קשיחים של הבניין, יש להתקין פס הפרדה ואיטום גמיש בין שלד הפח של המחיצה ובין הרכיב הקשיח שאליו הוא מתחבר.

תהליך התקנת השלד

תהליך הקמת שלד המחיצה יתחיל בסימון המקום המיועד, על גבי הריצפה עם ציון של מיקום הדלתות המתוכננות להיות במחיצה. שלבי התהליך: קיבוע מסילה תחתונה, קיבוע זקף ראשון ופילוסו, קיבוע מסילה עליונה, פיזור זקפים נוספים.עבודות גבס

מסילה תחתונהניצב קירות גבס

המסילה התחתונה תיקבע אל פני הריצוף או תשתית קשיחה אחרת בעזרת ברגים 5X35, לאחר שפס איטום והפרדה הונח לכל אורך התוואי המסומן. אין לשקע את המסילה מתחת לפני הריצוף. חורים לברגים ייקדחו דרך בסיס המסילה אל התשתית הקשיחה, ועומקם לא יפחת מ-45 מ"מ. לתוך חורים אלה יוחדרו מיתדים ("דיבלים") 7X35 ללא ראש, באופן שקצה המיתד יבלוט כ-1.5 מ"מ מעל בסיס המסילה. המרחק בין הברגים לא יעלה על 60 ס"מ. המרחק המרבי בין בורג אל קצה המסילה לא יעלה על 5 ס"מ. התקנת המסילה חייבת להבטיח הפרדה אקוסטית וחייבת למנוע פגיעה של לחות בלוחות הגבס ובמסילה (מחשש לקורוזיה). בחדרים רטובים אין לקבוע את המסילה על הריצוף, אלא על חגורת בטון היצוקה על גבי רצפת הבטון, כאשר היא מוגבהת כ-1 ס"מ מעל פני הריצוף. המרחקים בין הברגים בחדרים אלה לא יעלו על 30 ס"מ.

זקף ראשוןקירות גבס

לאחר התקנת המסילה התחתונה, יוצב בתוכה הזקף הראשון, ויחובר אל הקיר שאליו נסמכת המחיצה הקלה. יש לפלס בקפדנות זקף זה למצב אנכי לחלוטין, אלא אם המפקח יקבע במפורש אחרת. הזקף ייקבע אל הקיר באותו האופן, ועם פס איטום והפרדה, כפי שנקבעה המסילה התחתונה אל הרצפה. בקיבוע אל מחיצת גבס קלה, יש לבצע התחברות רק אל זקף של המחיצה הקיימת, בעזרת ברגים מטיפוס "S" - ראש שטוח חוד חודר  4.2-3.9X30 דרך לוח הגבס הקיים. התחברות אל מחיצת גבס תהיה ללא פס איטום והפרדה.

מסילה עליונהמסילת מחיצות גבס

המסילה העליונה תיקבע אל התקרה עם פס איטום והפרדה, באותו אופן שבו נקבעה המסילה התחתונה אל הרצפה. בעזרת הזקף הראשון שכבר נקבע ובעזרת אמצעי פילוס נוסף. יש להקפיד על מיקום מדויק של המסילה העליונה מעל המסילה התחתונה - ליצירת מחיצה אנכית לחלוטין.

זקפים נוספיםבנייה בגבס

לאחר קיבוע של שתי המסילות והזקף הראשון, ניתן "לפזר" את שאר הזקפים בתוך המסילות. רק בעת התקנת לוחות הגבס ייקבע המרחק הסופי בין הזקפים. ככלל, עבור לוחות שרוחבם 122 ס"מ, המרחקים בין הזקפים יהיו 61 ס"מ, 30.5 ס"מ או 40.7 ס"מ. עבור לוחות שרוחבם הוא 120 ס"מ, המרחקים הם 60 ס"מ, 30 ס"מ או 40 ס"מ, בהתאם לתכנון. בכל מקרה, המרחק בין הזקפים בחדרים "רטובים", לא יעלה על 40.7 ס"מ.

יתרונות בנייה בגבס


קירות גבס ,חיפוי קירות בלוחות גבס הוא תהליך בעל יתרונות משמעותיים ביחס לטיח פנים.
 עבודות גבס באופן כללי, וחיפוי הקירות בלוחות גבס נעשה באחת משתי דרכים: "חיפוי מעתיק" - הינו חיפוי המעתיק את פני הקיר הקשיח ואינו מאפשר תיקונים במישוריות פני השטח לעומת פני הקיר הקיים.
"חיפוי לא מעתיק" - הינו חיפוי היוצר קרום מנותק מהקיר ואינו מושפע ממישוריות או חוסר מישוריות.
קיימות כמה אפשרויות לחיפוי קירות בלוחות גבס, והבחירה ביניהן תתבצע על פי תנאי המקום וסוג הקיר:

א. שילוב חיפוי תוך כדי יציקת הקיר.

ב. הדבקת קירות גבס (מתאים לקירות בטון ולעמודי בטון - חיפוי לא מעתיק)

ג. קיבוע מכני בעזרת פרופיל F47 (חיפוי לא מעתיק)

ד. קיבוע מכני בעזרת זקפים (חיפוי לא מעתיק)

ה. קיבוע מכני בעזרת פרופילי אומגה או סרגלי עץ (חיפוי מעתיק)

6.1 שיטות חיפוי קירות בלוחות גבס

6.1.1 שילוב חיפוי ביציקת שלד הבטון

החיפוי הוא חלק בלתי נפרד משלד הבטון. שילוב של חיפוי קירות ביציקת השלד אפשרית בקירות בטון, בעמודי בטון ובתקרות בטון מקשיות בלבד. החיפוי המתקבל הוא חלק מובנה של הקיר/העמוד. חומר החיפוי בשיטה זו הוא לוחות גבס עמידים במים ודוחי רטיבות WR.MR (ראה גם פרק - "חיפוי ממ"דים בלוחות גבס").

שיטת הביצוע:

א. אל גב לוחות הגבס מקבעים מראש פרופילי אומגה: שני פרופילים במרחק של 11 ס"מ מהשוליים הארוכים של הלוח, ופרופיל מקביל נוסף במרכז הלוח. בשום מקרה לא יעלה המרחק בין פרופילי האומגה על 50 ס"מ. הקיבוע נעשה מכיוון פני הלוח אל ראש הפרופיל (רגלי האומגה אינן נוגעות בלוח - ראה תרשים), כך שראשי הברגים ישקעו כ-1/2 מ"מ לתוך הקרטון. הברגים יהיו מטיפוס 35/S.

ב. מניחים את הלוחות על גבי הטפסות ליציקת הקיר, באופן שפרופילי האומגה (ברוחב 20 מ"מ) יפנו לעבר מקום יציקת הבטון, ופני הלוחות יפנו אל הטפסות. הפרופיל מהווה שומר מרחק לזיון.יש להקפיד על הצמדה מהודקת של הלוחות אלה לאלה. ביציקת קירות יש לקבע את הלוחות אל הטפסות, למניעת תזוזות בעת היציקה.

בנייה בגבס

 

ג. על כל המישקים שבין הלוחות יש להדביק, בגב הלוחות, סרטים דביקים מסוג "מסקינטייפ", או שווה ערך ברוחב 50 מ"מ, למניעת נזילה של מי צמנט דרך המישקים.

ד. התקנת צנרת מובילים לחשמל תתבצע כמקובל בקירות ובתקרות מבטון. קופסאות הסתעפות יש לקבע אל לוחות הגבס בתוך קדחים מתאימים. יש לאטום כל חור או קדח בלוח הגבס, למניעת נזילה של מי צמנט.

ה. בקירות מעטפת בהם אין פתרון תרמי יעשה שמוש בלוחות ירוקים WR.MR מצופים ברדיד אלומיניום עם פוליסטרן מוקצף (קלקר) המודבק לגבם במפעל.

ו. לאחר היציקה ופירוק הטפסות יש לבצע איחוי, סתימה והחלקה של פני לוחות הגבס והמישקים.

6.1.2 חיפוי בהדבקה

בשיטה זו מדביקים את לוחות הגבס אל הקירות בעזרת דבק גבס "פרלפיקס". החיפוי מתבצע לאחר עבודות הריצוף ולאחר התקנה של צנרת האינסטלציה והחשמל בקיר. שיטה זו מתאימה לחיפוי קירות ועמודים בלבד, ואינה מאושרת לחיפוי תקרות. סוג לוחות הגבס ייקבע בהתאם ליעוד החלל שבו נמצא הקיר (רטוב או יבש).

שיטת הביצוע:

א. צנרת אינסטלציה, חשמל וכד" ייקבעו בתוך קיר הרקע ויכוסו כמקובל לפני תחילת עבודות החיפוי. בלוחות הגבס יש לקדוח חורים מתאימים בעזרת מקדח כוס עבור קופסאות הסתעפות, יציאות צנרת מים וכד".

ב. את פני הקיר יש לנקות היטב מכל שיירים של אבק, שומנים וחלקים רופפים.

ג. על גבי ריצוף יש לסמן את תוואי פני החיפוי.

ד. על גב הלוח יש לפזר גבשושיות דבק "פרלפיקס" במרחקים של כ-25 ס"מ זה מזה, ובכמות של כ-3 ק"ג למ"ר. בתחתית הלוח ובשוליו הארוכים יש ליישם פסי דבק רצופים שרוחבם כ-10 ס"מ

ה. על גבי הריצוף יש להניח יתדות עץ או פיסות לוח גבס, להגבהת הלוח מעל פני הריצוף ולפילוסו.

ו. יש להניח את הלוח על יתדות העץ וללחוץ אותו אל הקיר באופן אחיד ככל האפשר בכל פני השטח שלו, עד להתאמתו המלאה אל הקו המסומן על הרצפה.

ז. הלוח הבא יותקן באותו אופן, תוך הצמדה מרבית ולהקפיד על פילוסו האנכי.

ח. יש ליישר את הלוחות זה עם זה ליצירת מישור אנכי - בעזרת סרגלי מתכת ארוכים וישרים. אין להשאיר בליטות כלשהן של מישור לוח אחד כלפי לוח סמוך, או קמירות בתוך מישור הלוח.

ט. בפינות חיצוניות, יש להתקין מגן פינה מתאים (ראה פרק 4.9.7 - מגן פינה מתכתי). בפינות פנימיות, יש להדביק סרט שיריון כמתואר בסעיף 4.9.3 לעיל.

י. לאחר הדבקת הלוחות והתייבשות מוחלטת של הדבק הנושא (כשעתיים), יש לבצע איחוי, החלקה וסתימת חורים (שפכטל) - כמקובל במחיצות גבס ולפי ההוראות בסעיף 4.9 לעיל. בגמר עבודת האיחוי וההחלקה, יש לנקות היטב את פני השטח.

יא. בקירות מעטפת שאין להם כושר בידוד תרמי עצמי, יש להשתמש בלוחות גבס מסוג המתאים לסוג החלל, ולהוסיף הדבקה של רדיד אלומיניום ולוח פוליסטירן מוקצף מסוג כבה מאליו בגב הלוח . אופן ההדבקה על הקיר - זהה לחלוטין.


המשך למדריך עבודות גבס